TEY ry vuosikokous 9.2.2018 Seinäjoki esityslista

Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Seinäjoki, Hotelli Sorsanpesä 9.2.2018 klo 17.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan vaali

4. Yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilien esittely

5. Toiminnantarkastajien lausunto

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

8. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

9. Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan vaali

10. Talousarvioehdotus vuodelle 2018

11. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2018

12. Muut asiat

13. Kokouksen päätös