Lausunto eläinten hyvinvointilakiin

Tuotantoeläinlääkäriyhdistys on antanut lausunnon uudesta eläinten hyvinvointilaista. Lausunnon sisällöstä keskusteltiin TEY:n vuosikokouksessa 9.2.2018 jäsenistön kanssa.

Lausunnon pääsee lukemaan jäsenosiosta.

TEY hallitus