TEY ry vuosikokouksen esityslista 29.3.2019

Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Laukaa, Hotelli Peurunka pe 29.3.2019 klo 15.15

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan vaali

4. Yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilien esittely

5. Toiminnantarkastajien lausunto

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

8. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

9. Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan vaali

10. Talousarvioehdotus vuodelle 2019

11. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2019

12. Muut asiat

13. Kokouksen päätös