Tuotantoeläinlääkäriyhdistyksen ehdokkaat Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan vaaleissa

Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan vaalit lähestyvät, äänestysaika on 14.10-4.11.2019.

https://www.sell.fi/elainlaakariliitto/organisaatio/valtuuskunta/valtuuskunnan-vaali-2019

Suomen Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry:n valitsijayhdistyksen ehdokkaat ajavat kaikkien tuotantoeläinten parissa työskentelevien eläinlääkäreiden etua. Pyrkimyksenämme on taata asiantunteva, arvostettu ja hyvinvoiva tuotantoeläinpraktikko Suomen joka kolkkaan.

Haluamme edistää tuotantoeläinlääkinnän arvostusta eläinlääkäreiden perusopetuksessa sekä jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Tuotantoeläinlääkäreiden ansiotaso on pidettävä riittävänä ja työnkuva houkuttelevana. Haluamme edistää yksityisen ja kuntasektorin yhteistyötä. Tuotantoeläinpraktiikan pitää olla aidosti hyvä valinta uraksi, eikä vain ohimenevä vaihe elämässä.

Tey ry:llä on vaaleihin lyhyt mutta sitäkin parempi ehdokaslista; Riikka Lasonen, Hanna Lindholm ja Eve Ala-Kurikka. Ohessa lyhyt esittely ehdokkaista:

Eve Ala-Kurikka

Olen Eve Ala-Kurikka, jämpti ja moderni eteläpohjalaanen akka. Olen tehnyt sekapraktiikkaa Kurikan kunnaneläinlääkärinä noin 15 vuoden ajan. Vakityöni ohella teen väitöskirjaan tähtäävää sikatutkimusta. Pidän työstäni hyvin paljon. Työpäivän jälkeen haluan ehtiä ja jaksaa ulkoilla lapsen ja koiran kanssa, tehdä ruokaa, torstaisin kuoroharjoituksiin ja joskus elokuviin. Tämän tulisi olla mahdollista kaikille eläinlääkäreille: tehdä unelmatyötään kunnianhimoisesti, mutta kuitenkin niin että elämässä jää aikaa muillekin tärkeille asioille.

Hanna Lindholm

Olen Hanna Lindholm, kunnaneläinlääkäri Hämeenlinnasta. Kunnaneläinlääkärin virassa olen toiminut kymmenen vuotta. Olen innokas järjestöihminen ja hämmentänyt soppia matkan varrella mm. kotikylän Nuorisoseurassa, EKY:ssä, TEY:ssä ja SELL:ssa. Erityiseksi sydämenasiaksi koen ammattikunnan kollegiaalisuuden ja yhteistyön edistämisen. On tärkeää, että eri rooleissa olevilla eläinlääkäreillä olisi mahdollisuus työskennellä hyvän yhteistyön ilmapiirissä, työssään jaksaen.

Riikka Lasonen

Olen Riikka Lasonen Hollolasta. Teen terveydenhuoltopainotteista sekapraktiikkaa kunnaneläinlääkärinä Päijät-Hämeessä. Työurallani olen lisäksi työskennellyt tuotantoeläinopetuksen parissa. Ajattelen, että harva ammatti on yhtä merkityksellinen ja palkitseva kuin eläinlääkärin työ, mutta työn järjestämisessä järkevästi on vielä paljon tehtävää. Kun oma työ on yksinäistä puurtamista, luottamustoimet mahdollistavat laajemman vaikuttamisen ja avartavat näkökulmaa. Aiemmin olin pitkään Tuotantoeläinlääkäriyhdistyksen hallituksessa, nyt toimin Fennovetin hallituksessa, olen jäsenenä pysyvässä mikrobilääketyöryhmässä sekä varajäsenenä eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnassa. Työn rasituksista palaudun poniäitihommissa, leipomalla ja metsälenkillä labradorinnoutajien kanssa.