Apurahahakemus

TEY myöntää jäsenilleen matka-apurahoja sekä opintojaan viimeisteleville apurahoja syventäviin opintoihin. Erillistä hakupäivää ei ole. Kirjallinen hakemus osoitetaan ennen matkaa yhdistyksen hallitukselle ja lähetetään yhdistyksen puheenjohtajalle. Hakemuskaavake on ladattavissa tältä

Hakemuksesta tulee selvitä:

  • matkakohde: paikka ja tarkoitus tai opintoapurahan käyttötarkoitus
  • matkan tai opintojen toteutusajankohta
  • kokonaiskustannusarvio
  • muut mahdolliset matkan tai opintojen kustannuksiin osallistuvat tahot ja niiden avustustussummat
  • mahdolliset aiemmin myönnetyt TEY ry:n apurahat

Matka-apurahan myöntäminen edellyttää TEY ry:n jäsenyyttä. Lisäksi matkan jälkeen yhdistykselle tulee toimittaa matkakertomus matkasta ennen apurahan maksua. Yhdistyksellä on oikeus julkaista matkakertomus Internet-sivuillaan. Matkakertomuksen mahdollisesta julkaisemisesta myös Suomen eläinlääkärilehdessä lehti voi maksaa kirjoituspalkkion.

Opintoihin saadusta apurahasta tulee yhdistykselle toimittaa myös jälkikäteen selvitys apurahan käytön toteutumisesta.


Hakemuslomake:

Apurahahakemus

Huom! Lomakkeen kentät voi täyttää Adobe Acrobat -ohjelmassa. Täyttämisen jälkeen lomake tulee tulostaa, allekirjoittaa ja toimittaa sähköpostitse hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. Ajantasaiset osoitetiedot löytyvät Tey-sivuilta kohdasta ”Yhdistys” -> ”Hallitus”