Linkit

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta

Maamme ainoa eläinlääkärikoulutusta antava yksikkö


ELTDK Kliininen tuotantoeläinlääketieteen laitos

Kliininen tuotantoeläinlääketieteen laitos toimii kahdessa paikassa: Mäntsälässä Saaren kartanossa ja Helsingissä Viikin kampuksella.


Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö


Ruokavirasto

Ruokavirasto


Luonnonvarakeskus LUKE

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista.


Suomen eläinlääkäriliitto

Eläinlääkäreiden ammatillinen etujärjestö Suomen Eläinlääkäriliitto r.y.


Eläinten terveys ETT ry

Eläinten Terveys ETT ry on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva yhdistys, jonka tehtävänä on tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eläinaineksen ja rehujen tuonnin tautiriskien hallinta 


NASEVA

ETT ry koordinoi nautojen terveydenhuoltoa ja ylläpitää nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaa. Nasevan yhtenä tehtävänä on dokumentoida terveydenhuollon tuottamaa laatutietoa.


SIKAVA

ETT ry:n ylläpitämän sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikavan avulla ylläpidetään, toteutetaan ja kehitetään sikaloiden terveydenhuoltojärjestelmää.