Yhdistys

Yleistä TEY:stä

kuva iStockphotoTuotantoeläinlääkäriyhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä tuotantoeläinlääkäreiden kesken ja kehittää tuotantoeläinlääketiedettä alana. Tässä tarkoituksessa yhdistyksen keskeisimmät tehtävät ovat seuraavat:

  1. järjestää luento- ja koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea
  2. toimia neuvottelevana elimenä alansa tieteellisissä ja teknillisissä kysymyksissä
  3. pitää yhteyttä muihin koti- ja ulkomaisiin eläinlääkärijärjestöihin sekä muihin yhdistyksen toiminta-alaa sivuaviin yhteenliittymiin

Yhdistyksellä on noin 300 jäsentä (2018). Jäsenet voivat saada alennuksia koulutuspäivien osallistumismaksuista ja voivat hakea myös apurahoja.
Y-tunnus: 2681895-1